Servicios de la web

Hall

INFOCIUTAT

OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABAQUERAFatxada de l'edifici de Tabaquera

Horari:

Dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores
Tots els dies laborables de l'any excepte el 24 i 31 de desembre i el 18 de març.

Informació:

- Tràmits i gestions municipals: com i on realitzar una gestió, documentació necessària, etc.
- Activitats i convocatòries municipals: concursos, oposicions, activitats culturals, etc.
- Localització i horaris d'equipaments municipals: centres socials, de joventut, biblioteques, parcs, etc.

Registre General d'Entrada

- Entrega de Sol·licituds i documentació dirigits a l’Ajuntament de València

Registre de Factures

- Entrega de factures dirigides a l’Ajuntament de València

Gestió Tributària Integral

Tràmits i altres gestions:

- Consulta de béns.
- Consulta de situació tributària.
- Canvi de comunicació d'adreça fiscal.
- Rectificació de dades errònies del contribuent.
- Documents per a realitzar el pagament de tributs.
- Ajornament i fraccionament.
- Domiciliació bancària de tributs.
- Devolució d'ingressos.
- Bonificacions.
- Exempcions.
- Autoliquidacions.
- Certificats de situació tributària.
- Justificants de pagaments.

Padró municipal d’habitants:

Tràmits i altres gestions:

-Altes padronals.
-Comunicació de canvis de domicili (trasllats).
-Certificats d’empadronament.
-Comprovació de dades del padró.
-Renovacions i confirmació d’estrangers.

Tots els tràmits del Padró Municipal són gratuïts.

Altres gestions:

- Cèdules d’habitabilitat de segona ocupació.
- Expedició de firmes digitals / Punt de registre ACCV (CITA PRÈVIA) .

Utilitats

Cita prèvia per a obtindre certificats digitals

AVÍS

Les persones que necessiten obtindre certificats digitals únicament podran ser ateses si disposen de CITA PRÈVIA.


Sol·licitud de Cita Prèvia.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI