20/08/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

INFOCIUTAT

OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABAQUERAFatxada de l'edifici de Tabaquera

Horari:

Dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores
Tots els dies laborables de l'any excepte el 24 i 31 de desembre i el 18 de març.

Informació:

- Tràmits i gestions municipals: com i on realitzar una gestió, documentació necessària, etc.
- Activitats i convocatòries municipals: concursos, oposicions, activitats culturals, etc.
- Localització i horaris d'equipaments municipals: centres socials, de joventut, biblioteques, parcs, etc.

Registre General d'Entrada

- Entrega de Sol·licituds i documentació dirigits a l’Ajuntament de València

Registre de Factures

- Entrega de factures dirigides a l’Ajuntament de València

Gestió Tributària Integral

Tràmits i altres gestions:

- Consulta de béns.
- Consulta de situació tributària.
- Canvi de comunicació d'adreça fiscal.
- Rectificació de dades errònies del contribuent.
- Documents per a realitzar el pagament de tributs.
- Ajornament i fraccionament.
- Domiciliació bancària de tributs.
- Devolució d'ingressos.
- Bonificacions.
- Exempcions.
- Autoliquidacions.
- Certificats de situació tributària.
- Justificants de pagaments.

Padró municipal d’habitants:

Tràmits i altres gestions:

-Altes padronals.
-Comunicació de canvis de domicili (trasllats).
-Certificats d’empadronament.
-Comprovació de dades del padró.
-Renovacions i confirmació d’estrangers.

Altres gestions:

- Cèdules d’habitabilitat de segona ocupació.
- Expedició de firmes digitals / Punt de registre ACCV (CITA PRÈVIA) .

Utilitats

Cita prèvia per a obtindre certificats digitals

AVÍS

Des de l'1 de febrer de 2019, les persones que necessiten obtindre certificats digitals seran ateses preferentment amb CITA PRÈVIA. A partir del 18 de febrer de 2019, únicament podran obtindre'ls si disposen de CITA PRÈVIA.


Sol·licitud de Cita Prèvia.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI