Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR

Consells per a la compra

  • Comparar preus i ofertes assegurant-se que es referixen al mateix producte o servici. No sempre el més barat conté les mateixes prestacions o la mateixa qualitat
  • Sol·licitar pressupostos i a l'acceptar-los exigir terminis per al seu compliment.
  • Guardar les factures, rebuts, comprovants i publicitat relacionada amb el contracte.
  • Exigir la garantia en els productes duradors.
  • Assessorar-se abans de contractar, principalment en contractes de llarga duració (per exemple subministraments de llum, aigua, servici telefònic, manteniment, etc.) i en aquells que suposen una càrrega econòmica considerable.
  • Comprovar que els preus estan degudament marcats i que la publicitat és clara i no induïx a errors o confusions.
  • Llegir la "lletra xicoteta" dels contractes. Comprovar que se'ns dóna tota la informació i que no contenen clàusules abusives.
  • Parar atenció especial amb la venda ambulant ja que és difícil localitzar el comerciant si després cal reclamar. Per això hem d'examinar bé els productes, i assegurar-nos, almenys, que estiguen ben etiquetats i consten les dades del fabricant o importador.
  • En les vendes en rebaixes comprovar que la qualitat d'allò que s'ha comprat és la mateixa i que estiguen anunciats el preu anterior i el rebaixat.


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI