Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

València Salut

La web de la Regidoria i el Servici de Sanitat

És el nostre desig, a través d'esta pàgina, acostar al ciutadà a la sanitat municipal i des d'ací vos invitem que ens conegueu.

A través de e este espai teniu la possibilitat d'informar-vos sobre els servicis que presta l'Ajuntament en matèria de Sanitat; coneixereu els nostres recursos i programes sanitaris; accedireu a la informació sobre temes importants per a la vostra salut; trobareu la programació de totes les activitats i esdeveniments que realitzem i que van dirigides al publique; vos anunciarem les ultimes notícies sobre la sanitat municipal; vos facilitarem informació sobre tramites, i podreu descarregar-vos instàncies, informació i documentació; també tindreu accés a les ordenances i disposicions, relacionades amb les nostres competències, i que vos poden ser d'utilitat.

En la Sanitat Municipal la nostra meta és mantindre un adequat nivell de salut en la població de València, i per a aconseguir-ho desenvolupem diferents accions i programes, a través de les nostres Seccions. Totes estes activitats tenen tres estratègies en comú: la promoció i la protecció de la salut, i la prevenció de la malaltia.

Segons el nou paradigma de salut pública la promoció i la protecció de la salut són la pedra angular de les activitats que afecten els factors determinants de la salut, són imprescindibles en el desenvolupament d'una ciutat saludable, i són fonamentals com a forma de millorar la salut de la població i reduir la seua necessitat atenció curativa.

Els Programes de Promoció de la Salut faciliten que totes les persones desenvolupen per complet el seu potencial de salut. Comprenen accions educatives sobre: estils de vida (que són els comportaments o actituds en la vida quotidiana), problemes de salut (malalties cròniques) i transicions vitals (que són les diferents etapes de la vida: infància, adolescència, joventut, maduresa i senectut). Estes activitats van dirigides a augmentar les habilitats i capacitats dels individus, i gràcies a elles els ciutadans podran incrementar el control sobre la seua pròpia salut per a millorar-la, i obtindre una bona qualitat de vida.

Este tipus d'estratègia es desenvolupa en la nostra Secció de Programes de Salut

La Protecció de la Salut comprén accions especialitzades dirigides al control sanitari del medi ambient, de manera que s'eviten potencials perills per a la salut. Este tipus d'estratègia és l'eix central de totes les activitats s'exercixen en les nostres Seccions de:

· Higiene dels aliments i aigües
· Inspecció higienicosanitària de locals públics i vivendes
· Vigilància i control d'elements de risc (legionella)
· Control de plagues en ciutat
· Sanitat animal i control del nucli zoològic municipal
· Projectes veterinaris

També es desenvolupa un programa de Protecció de la Salut en la Secció de Programes de Salut: “Pol·len. Previsions i dades sobre concentració pol·línica en la ciutat”.

La Prevenció de la Malaltia que realitzem en el nostre servici comprén les mesures destinades no sols a previndre l'aparició de la malaltia, com ara la reducció dels factors de risc, sinó també les mesures dirigides a detindre o retardar el seu avanç i atenuar les seues conseqüències una vegada establida la dita malaltia. Per a aconseguir el nostre objectiu es realitzen accions de detecció precoç (diagnostique precoç) de la malaltia, la qual cosa assegura l'establiment de tractaments primerencs.

Este tipus d'estratègia es desenvolupa en la nostra Secció de Programes de Salut

Tota la informació que vos facilitem en “valenciasalud” ira creixent dia a dia i s'ira actualitzant periòdicament. Desitgem millorar este espai amb la vostra col·laboració i suggeriments, sempre perseguint la finalitat de ser-vos útils, augmentar el vostre nivell de salut i facilitar-vos els instruments precisos per a agilitzar el vostre treball quotidià, tràmits o la documentació necessària.

Carta de Servicis de Sanitat i Consum (Pdf 2203 Kb).

Bones pràctiques València Ciutat Saludable (pdf 3203 kb).Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI