Servicios de la web

Hall

Directora General d’Ordenació Urbanística

Florentina Pedrero Gil

DADES DE CONTACTE

C/ Amadeu de Savoia, 11-pati B-planta 2
46010 València
Telèfon: 96 352 54 78 Extensions: 5304-3407
E-mail: dgordenacion@valencia.es

RETRIBUCIONS I DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta (sense antiguitat): 66.525,20

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 08-07-2013 (pdf descarregar) BOP 26.03.2020 (pdf. 199 Kb).

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Arquitecte superior per l’Escola Superior d’Arquitectura de Sevilla (1989).
Oposició lliure per a la provisió de places del Grup A Arquitectes, Administració Especial, de la Generalitat Valenciana. (Funcionària de carrera des de maig de 1993).
Situació administrativa actual: Servicis Especials en el lloc de directora general d’Ordenació Urbanística de l’Ajuntament de València.
Exercici lliure de la professió (1989-1990)
Diversos llocs en la Generalitat Valenciana adscrits al Servici Territorial de Vivenda i al Servici Territorial d’Urbanisme de la Conselleria d’Obres Publiques, Urbanisme i Transports (juliol 1993-gener 2004)
Arquitecte responsable de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Albal i exercici lliure de la professió (2004-2005)
Direcció de les actuacions urbanístiques de grup empresarial espanyol en el nord d’África (2006-2007) Cap de Servici de Planejament de l’Ajuntament de València, exercint simultàniament les funcions de la Direcció de Servici de Programació de Sòl (gener 2008-octubre 2011)
Directora general d’Ordenació Urbanística de l’Ajuntament de València (novembre 2011-actualitat)
Vocal de la Comissió Territorial d’Urbanisme de València i de la Comissió Informativa de la mateixa (març 1996-gener 2004). Assumpció de les competències de la Secretaria de la Comissió Territorial d’Urbanisme de València durant uns quants mesos. Ponent de la Comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament de València
Participació en tribunals per a la provisió de places d’arquitectes de diversos municipis, selecció de projectes i propostes d’ordenació.
Rebut i impartit diversos cursos relacionats amb la legislació urbanística, territorial i mediambiental.
Participat en diverses publicacions, destacant ser coautora del Reglament de Zones d’Ordenació Urbanística de la Comunitat Valenciana, aprovat per Orde de 26 d’abril de 1999, del conseller d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Títol de Arquitecte (pdf. 2636 Kb).


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI