Servicios de la web

Hall

Modificacions de crèdits

Seté expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l'article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposa: la 7a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 2019 (expt. 05501-2019-25) del Servici Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP nº 194, de 8 d'octubre de 2019.

Periode d'exposició: del 10 fins al 30 d'octubre de 2019.

LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

Aprovació Inicial 7º expedient de modificació de crèdits (pdf 107 kb). Aprovació Inicial 7a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2019, publicat en BOP n. 194 de 8 d'octubre de 2019 (pdf 120 kb). Aprovació definitiva 7a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2019, publicat en BOP n. 217 de 12 de novembre de 2019 (pdf 212 kb).

Sisé expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l'article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposa: la 6a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 2019 (expt. 05501-2019-19) del Servici Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP nº 153, de 9 d'agost de 2019.

Periode d'exposició: del 12 d'agost fins al 2 de setembre de 2019.

LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

Aprovació Inicial 6º expedient de modificació de crèdits (pdf 86 kb). Aprovació Inicial 6a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2019, publicat en BOP n. 153 de 9 d'agost de 2019 (pdf 128 kb).

Cinqué expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l'article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposa: la 5a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 2019 (expt. 05501-2019-20) del Servici Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP nº 153, de 9 d'agost de 2019.

Periode d'exposició: del 12 d'agost fins al 2 de setembre de 2019.

LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

Aprovació Inicial 5º expedient de modificació de crèdits (pdf 103 kb). Aprovació Inicial 5a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2019, publicat en BOP n. 153 de 9 d'agost de 2019 (pdf 137 kb).

Quart expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l'article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposa: la 4a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 2019 (expt. 05501-2019-14) del Servici Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP nº 86, de 7 de maig de 2019.

Periode d'exposició: del 8 al 28 de maig de 2019.

LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

Aprovació Inicial 4º expedient de modificació de crèdits (pdf 83 kb). Aprovació Inicial 4a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2019, publicat en BOP n. 86 de 7 de maig de 2019 (pdf 135 kb). Aprovació definitiva 4a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2019, publicat en BOP n. 109 de 7 de juny de 2019 (pdf 143 kb).

Tercer expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l'article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposa: la 3a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 2019 (expt. 05501-2019-12) del Servici Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP nº 86, de 7 de maig de 2019.

Periode d'exposició: del 8 al 28 de maig de 2019.

LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

Aprovació Inicial 3º expedient de modificació de crèdits (pdf 99 kb). Aprovació Inicial 3a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2019, publicat en BOP n. 86 de 7 de maig de 2019 (pdf 143 kb). Aprovació definitiva 3a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2019, publicat en BOP n. 109 de 7 de juny de 2019 (pdf 144 kb).

Segon expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l'article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposa: la 2a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 2019 (expt. 05501-2019-9) del Servici Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP nº 68, de 8 d'abril 2019.

Periode d'exposició: del 9 d'abril fins al 3 de maig de 2019.

LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

Aprovació Inicial 2º expedient de modificació de crèdits (pdf 17 kb). Aprovació Inicial 2a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2019, publicat en BOP n. 68 de 8 d'abril de 2019 (pdf 308 kb). Aprovació definitiva 2a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2019, publicat en BOP n. 93 de 16 de maig de 2019 (pdf 107 kb).

Primer expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l'article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposa: la 1a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 2019 (expt. 05501-2019-6) del Servici Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP n. 49, d'11 març 2019.

Periode d'exposició: del 12 de març fins al 2 d'abril.

LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

Aprovació Inicial 1r expedient de modificació de crèdits (pdf 24 kb). Aprovació Inicial 1a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2019, publicat en BOP n. 49 de 11 de març de 2019 (pdf 311 kb). Aprovació definitiva 1a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2019, publicat en BOP n. 72 de 12 d'abril de 2019 (pdf 286 kb).


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI