Servicios de la web

Hall

Modificacions de crèdits de la Junta de Govern

Quart Trimestre de 2018

20 CI i 19 TA-TB Devesa 3602-16-189 28 CI Coord.Ob.V.Públ. 3401-17-473 30 CI Drogodependencias 2501-18-3 32 CI P.València 2310-18-200 32 TA-TB SEP 5501-18-27 33 CI B.Social 2201-18-72 33 TA-TB Acció Cultural 1905-18-470 34 CI Comerç i Abastiment 2901-18-991 34 TA-TB Acció Cultural 1905-18-489 35 CI Cult.Festiva 1904-18-1060 35 TA-TB Jardineria 4001-18-842 36 CI Ocupament 2902-18-467 36 TA-TB Personal 1101-18-3886 37 CI Platges 2410-18-16 37 TA-TB Ocup 2902-18-2278 38 CI Educació 2101-18-286 38 TA-TB SEP 5501-18-41 39 CI Ocupament 2902-18-963 39 TA-TB Personal 1101-19-56 40 CI Mobilitat 1801-18-4687 43 CI Pobles València 2310-18-354 44 CI Gest.Urbanística 3102-18-48

Tercer Trimestre de 2018

21 TA-TB SEP 5501-18-18 22 CI Arquitec i SCT 1201-17-699 22 TA-TB Ocup 2902-18-539 23 CI P.Local 1401-18-2966 23 TA-TB Banda 1601-18-20 24 CI Ocupament 2902-18-358 24 TA-TB Cementerios 2802-18-248 25 CI Ocupament 2902-18-359 25 TA-TB Personal 1101-18-2534 26 CI P.Local 1401-18-3159 26 TA-TB SEP 5501-18-23 27 CI P.Local 1401-18-3034 27 TA-TB SEP 5501-18-26 28 TA-TB Igualtat 2230-18-56 29 CI Educació 2101-18-286 29 TA-TB Platges 2410-18-69 30 TA-TB Jardineria 4001-18-674 31 CI Formació 208-18-14 31 TA-TB P.València 2310-18-258

Segon Trimestre de 2018

1 IR SEP 5501-18-5 2 IR SEP 5501-18-6 3 IR SEP 5501-18-12 7 TA-TB SerTic 801-18-33 8 TA-TB Res.Sòlids 2801-18-393 9 TA-TB Tresoreria 4901-18-67 10 TA-TB Ocupament 2902-18-415 11 CI Bombers 1501-18-41 11 TA-TB Personal 1101-18-965 12 TA-TB Banda 1601-18-12 13 TA-TB Cult.Festiva 1904-18-1284 14 CI Ocupament 2902-17-894 14 TA-TB Esports 1903-18-116 15 CI P.València 2310-18-79 15 TA-TB Publicitat 4103-18-9 16 CI Ocupament 2902-17-1388 16 TA-TB P.Htc 2001-18-551 17 CI Ocupament 2902-17-914 17 TA-TB Ocupament 2902-18-458 18 CI Ocupament 2902-17-56 18 TA-TB Ocupament 2902-18-470 19 CI Ocupament 2902-17-913 20 TA-TB Personal 1101-18-2063 21 CI Platges 2410-18-52

Primer Trimestre de 2018

1 CI CIA 2701-18-10 1 TA-TB Descentralització 2301-18-2 2 CI Ocupament 2902-17-18 2 TA-TB Acción Cultural 1905-18-58 3 CI Ocupament 2902-16-1015 3 TA-TB SEP 5501-18-4 4 CI Ocupament 2902-17-19 4 TA-TB Cementeris 2802-18-74 5 CI Ocupament 2902-17-1353 5 TA-TB Personal 1101-18-800 6 CI Ocupament 2902-17-977 6 TA-TB R.Culturals 2000-18-36 7 CI Ocupament 2902-17-1357 8 CI Ocupament 2902-17-1352 9 CI Ocupament 2902-17-1356 10 CI Ocupament 2902-17-1358 12 CI Ocupament 2902-17-1369


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI