Servicios de la web

Hall

Viceinterventor Municipal

Vicente Zaragozá Bolinches

DADES DE CONTACTE

Plaça de l'Ajuntament, 1
46002 València
Telèfon: 96 352 54 78 Extensions: 1060-1061
Fax: 96 398 18 01

RETRIBUCIONS I DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta (sense antiguitat): 106.391,76

BOP 27-03-2018 (pdf 159 Kb)

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Llicenciat en Ciències Polítiques, Econòmiques i Comercials.
Funcionari d’Administració Local: Interventor-Tresorer (1984).
Funcionari de la Generalitat Valenciana: Interventor Delegat Adjunt (1992).
Funcionari de la Sindicatura de Comptes: Auditor (1997).
Diversos Cursos de Formació, destacant: Curs d’Accés al Registre d’Economistes Auditors (REA).
Professor del Mòdul de Comptabilitat Pública en el MÀSTER de la Universitat de València en Administració, Comptabilitat i Auditoria del Sector Públic.
Membre de Tribunals Autonòmics i Estatals en la selecció d’Interventors-Tresorers d’Administració Local.

Administració Local:
Interventor de l’Ajuntament de Sueca (1988).
Interventor de l’Ajuntament d’Almussafes (1992).
Interventor de l’Ajuntament de Silla (1994).
Interventor Adjunt de l’Ajuntament de València (2004).
Viceinterventor de l’Ajuntament de València (actualitat).
Tresorer de l’EMSHI (actualitat).

Generalitat Valenciana:
Cap del Servici d’Administració Econòmica i Comptabilitat de la Direcció General de Règim Econòmic de la Seguretat Social de la Conselleria d’Economia i Hisenda (1989).
Cap del Servici de Comptabilitat del Centre de Càlcul adscrit a la Secretaria General de la Conselleria d’Economia i Hisenda (1989). Interventor Delegat de la Intervenció General en la Conselleria d’Economia i Hisenda (1989).
Interventor dels Servicis Territorials de la Conselleria d’Economia i Hisenda

Sindicatura de Comptes:
Auditories de l’Administració i d’Empreses Públiques de la Generalitat Valenciana, de les Entitats Locals i elaboració anual del Compte general de les Corporacions Locals.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI