Servicios de la web

Hall

Modificacions de crèdits

Desé expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l'article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposa: la 10a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 2018 (expt. 05501-2018-37) del Servei Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP nº 222, de 19 de novembre de 2018.

Periode d'exposició: del 20 de novembre fins a l'11 de desembre.

LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servei Econòmic i pressupostari, 46002 - València.

Aprovació inicial 10è expedient de modificació de crèdits (pdf 14 kb)

Nové expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l'article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposa: la 9a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 2018 (expt. 05501-2018-33) del Servei Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP nº 213, de 6 de novembre de 2018.

Periode d'exposició: del 7 fins al 27 de novembre.

LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servei Econòmic i pressupostari, 46002 - València.

Aprovació definitiva 9è expedient de modificació de crèdits (pdf 312 kb) Aprovació inicial 9è expedient de modificació de crèdits (pdf 14 kb)

Vuité expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l'article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposa: la 8a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 2018 (expt. 05501-2018-29) del Servei Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP nº 195, de 8 d'octubre de 2018.

Periode d'exposició: del 10 fins al 31 d'octubre.

LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servei Econòmic i pressupostari, 46002 - València.

Aprovació definitiva 8è expedient de modificació de crèdits (pdf 281 kb) Aprovació inicial 8è expedient de modificació de crèdits (pdf 34 kb)

Seté expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l’article 177.2, i articles 170 i 171; s’exposa la 7a. modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 2018 (expt. 05501-2018-24) del Servici Econòmic Pressupostari.

Acord Plenari 26 de juliol de 2018.

Anunci publicat en el BOP núm. 152, de data 7 d'agost de 2018.

Període d’exposició: del 8 al 29 d'agost.

Lloc: Plaça Ajuntament nº 1, pis 2, Servici Econòmic i Pressupostari, 46002 - València.

Aprovació inicial 7è expedient de modificació de crèdits (pdf 14 kb)

Sisé expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l’article 177.2, i articles 170 i 171; s’exposa la 6a. modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 2018 (expt. 05501-2018-22) del Servici Econòmic Pressupostari.

Acord Plenari 26 de juliol de 2018.

Anunci publicat en el BOP núm. 152, de data 7 d'agost de 2018.

Període d’exposició: del 8 al 29 d'agost.

Lloc: Plaça Ajuntament nº 1, pis 2, Servici Econòmic i Pressupostari, 46002 - València.

Aprovació inicial 6è expedient de modificació de crèdits (pdf 20 kb)

Cinqué expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l’article 177.2, i articles 170 i 171; s’exposa la 5a. modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 2018 (expt. 05501-2018-16) del Servei Econòmic Pressupostari.

Acord Plenari 28 de juny de 2018.

Anunci publicat en el BOP núm. 131, de data 9 de juliol de 2018.

Període d’exposició: del 10 fins al 30 de juliol.

Lloc: Plaça Ajuntament nº 1, pis 2, Servici Econòmic i Pressupostari, 46002 - València.

Aprovació definitiva 5è expedient de modificació de crèdits. BOP 153 de 8 d'agost de 2018 (pdf 348 kb) Aprovació inicial 5 expedient de modificació de crèdits (pdf 48 kb)

Quart expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l’article 177.2, i articles 170 i 171; s’exposa la 4a. modificació de crèdits extraordinaris/suplements de crèdits 2018 (expt. 05501-2018-14) del Servei Econòmic Pressupostari.

Acord Plenari 31 de maig de 2018.

Anunci publicat en el BOP núm. 109, de data 7 de juny de 2018.

Període d’exposició: del 8 al 28 de juny.

Lloc: Plaça Ajuntament nº 1, pis 2, Servici Econòmic i Pressupostari, 46002 - València.

Aprovació inicial 4r expedient de modificació de crèdits (pdf 21 kb) Aprovació definitiva 4t expedient de modificació de crèdits. BOP 128 de 4 de juliol de 2018 (pdf 311 kb)

Tercer expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l’article 177.2, i articles 170 i 171; s’exposa la 3a. modificació de crèdits extraordinaris/suplements de crèdits 2018 (expt. 05501-2018-11) del Servei Econòmic Pressupostari.

Acord Plenari 11 de maig de 2018.

Anunci publicat en el BOP núm. 97, de data 22 de maig de 2018.

Període d’exposició: del 23 de maig al 8 al 12 de juny de 2018.

Lloc: Plaça Ajuntament nº 1, pis 2, Servici Econòmic i Pressupostari, 46002 - València.

Aprovació inicial 3r expedient de modificació de crèdits (pdf 41 kb) Aprovació definitiva 3r expedient de modificació de crèdits. BOP 120 de 22 de juny de 2018 (pdf 374 kb)

Segon expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l’article 177.2, i articles 170 i 171; s’exposa la 2a. modificació de crèdits extraordinaris/suplements de crèdits 2018 (expt. 05501-2018-8) del Servei Econòmic Pressupostari.

Acord plenari de 28 de març de 2018.

Anunci publicat en el BOP núm. 68, de data 10/04/2018.

Període d’exposició: del 10 d'abril al 2 de maig.

Lloc: Plaça Ajuntament nº 1, pis 2, Servici Econòmic i Pressupostari, 46002 - València.

Aprovació inicial 2r expedient de modificació de crèdits (pdf 28 kb) Aprovació definitiva 2r expedient de modificació de crèdits. BOP 14 de maig de 2018 (pdf 329 kb)

Primer expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l’article 177.2, i articles 170 i 171; s’exposa la primera modificació de crèdits extraordinaris/suplements de crèdits 2018 (expt. 05501-2018-3) del Servei Econòmic Pressupostari.

Acord plenari de 22 de febrer de 2018.

Anunci publicat en el BOP núm. 47, de data 07/03/2018.

Període d’exposició: del 8 al 29 de març.

Lloc: Plaça Ajuntament nº 1, pis 2, Servici Econòmic i Pressupostari, 46002 - València.

Aprovació inicial 1r expedient de modificació de crèdits (pdf 16 kb) Aprovació definitiva 1 modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2018, publicat en BOP núm. 70 de 12 d'abril de 2018 (pdf 306 kb)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI