Servicios de la web

Hall

Intervenció i Tresoreria

Intervenció

Model de Control Intern de la Intervenció General de l'Ajuntament de València (Pdf. 202 Kb) Annex I. Relació d'Organismes, Ens, Consorcis i Societats Mercantils (Pdf. 803 Kb) Annex II. Manuals de procediment (Pdf. 2538 Kb) Annex III. Recursos Humans (Pdf. 12572 Kb)

Any 2019

Informe Serv.Financer compliment estabilitat - Pressupost 2019 liquidat (pdf 736 kb). Informe IGAV compliment estabilitat - Pressupost 2019 liquidat (pdf 199 kb). Informe IGAV Compliment Estabilitat - Pressupost Inicial (pdf 77 kb). Pla Anual de Control Financer 2019 (Pdf. 163 Kb) Annex I. Mapa de Riscos (Pdf. 75 Kb) Informes de control financer permanent de la Despesa-PACF 2019 (pdf 8368 kb). Informes de control financer permanent de la Despesa-PACF 2019. 2n (pdf 11015 kb). Informes d'auditoria del Sector Públic Local-PACF 2019 (pdf 1155 kb). Annexos als informes d'auditoria del Sector Públic Local-PACF 2019 (Pdf. 19812 Kb) Informe IGAV compliment estabilitat - Pressupost 2019 liquidat (pdf 199 kb). Informe IGAV Compliment Estabilitat - Pressupost Inicial (pdf 77 kb). Pla Anual de Control Financer 2019 (Pdf. 163 Kb) Annex I. Mapa de Riscos (Pdf. 75 Kb) Informe Serv.Financer compliment estabilitat - Pressupost 2019 liquidat (pdf 736 kb).

Tresoreria: Compliment de terminis per al pagament d’obligacions municipals

2019

Quart trimestre 2019

Informe morositat quart trimestre 2019 (Pdf. 30 Kb) Dictamen quart trimestre 2019 (Pdf. 45 Kb) Notificació Conselleria Hisenda quart trimestre 2019 (Pdf. 84 Kb)

Tercer trimestre 2019

Informe morositat tercern trimestre 2019 (Pdf. 29 Kb) Dictamen tercer trimestre 2019 (Pdf. 48 Kb) Notificació Conselleria Hisenda tercer trimestre 2019 (Pdf. 85 Kb)

Segon trimestre 2019

Informe morositat segon trimestre 2019 (Pdf. 30 Kb) Dictamen segon trimestre 2019 (Pdf. 48 Kb) Notificació Conselleria Hisenda segon trimestre 2019 (Pdf. 84 Kb)

Primer trimestre 2019

Informe morositat primer trimestre 2019 (Pdf. 30 Kb) Dictamen primer trimestre 2019 (Pdf. 48 Kb) Notificació Conselleria Hisenda primer trimestre 2019 (Pdf. 87 Kb)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI