Servicios de la web

Hall

6. Quins són els teus drets en protecció de dades i com pots exercir-los?

- Dret d’accés: pots preguntar-nos quines dades personals estem tractant.

- Dret de rectificació: pots sol·licitar-nos la rectificació de dades personals inexactes o que completem les que siguen incompletes, fins i tot per mitjà d’una declaració addicional.

- Dret de supressió (dret a l’oblit): pots sol·licitar-nos la supressió de les teues dades personals quan no siguen necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir; quan retires el teu consentiment; quan hi haja hagut un tractament il·lícit de les dades, o per compliment d’una obligació legal.

- Dret a la limitació del tractament: en determinades circumstàncies, pots sol·licitar-nos la limitació del tractament de les teues dades; en este cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

- Dret d’oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teua situació particular, pots oposar-te al tractament de les teues dades. En eixos supòsits, l’Ajuntament de València deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Exercir els teus drets

Per a exercir els teus drets en protecció de dades pots formular una sol·licitud davant de qualsevol dels punts de registre d’entrada de l’Ajuntament, en línia a través de la seua seu electrònica, així com en l’adreça de correu electrònic: oficinadpd@valencia.es.

A estos efectes i per a més informació, pots visitar la nostra seu electrònica de l’Ajuntament de València en l’adreça següent https://sede.valencia.es/sede/ .

Igualment pots formular reclamacions davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ( https://www.aepd.es/ ).Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI