Servicios de la web

Hall

Intervenció i Tresoreria

Intervenció

Model de Control Intern de la Intervenció General de l'Ajuntament de València (Pdf. 202 Kb) Annex I. Relació d'Organismes, Ens, Consorcis i Societats Mercantils (Pdf. 803 Kb) Annex II. Manuals de procediment (Pdf. 2538 Kb) Annex III. Recursos Humans (Pdf. 12572 Kb)

Any 2018

Informe IGAV Compliment Estabilitat - Pressupost inicial (pdf 983 kb). Informe Servici Financer Compliment Estabilitat - Pressupost liquidat (pdf 740 kb). Informe IGAV Compliment Estabilitat - Pressupost liquidat (pdf 70 kb). Informe IGAV Cumpliment Estabilitat - Soc. y Ent. dependents Ayto. (pdf 190 kb). Pla d’Actuació de la Intervenció General de l’Ajuntament de València 2018 (pdf 560 kb) Annex I al Pla d’Actuació de la Intervenció General de l’Ajuntament de València 2018 (pdf 56 kb) 1. Informe de Control Financer Permanent de la Despesa 2018 (Pdf. 5654 Kb) 2. Informe de 2018 d'Auditoria del Sector Públic Local (Pdf. 403 Kb) 2.1. Annex Palau de la Música (Pdf. 7518 Kb) 2.2. Annex Consell Agrari (Pdf. 2793 Kb) 2.3. Annex Fundació Policia Local (Pdf. 717 Kb) 3. Informe Servici Fiscal Ingressos (Pdf. 441 Kb) 3.1. Annex Anomalies en ingressos (Pdf. 23 Kb) 3.2. Annex. Quadros Resumen (Pdf. 68 Kb) 3.3. Annex. Control Financer de la gestió en Període Executiu de Cobrament (Pdf. 3568 Kb) 3.4. Annex. Quadre resum Control Financer Cànons (Pdf. 21 Kb) 3.5. Annex. Evolució Pendent de Cobrament i Recaptació (Pdf. 932 Kb)

Tresoreria: Compliment de terminis per al pagament d’obligacions municipals

2018

Quart trimestre 2018

Informe morositat quart trimestre 2018 (Pdf. 33 Kb) Dictamen quart trimestre 2018 (Pdf. 48 Kb) Notificació Conselleria Hisenda quart trimestre 2018 (Pdf. 88 Kb)

Tercer trimestre 2018

Informe morositat tercer trimestre 2018 (Pdf. 30 Kb) Dictamen tercer trimestre 2018 (Pdf. 169 Kb) Notificació Conselleria Hisenda tercer trimestre 2018 (Pdf. 46 Kb)

Segon trimestre 2018

Informe morositat segon trimestre 2018 (Pdf. 33 Kb) Dictamen segundo trimestre 2018 (Pdf. 33 Kb) Notificació Conselleria Hisenda segon trimestre 2018 (Pdf. 88 Kb)

Primer trimestre 2018

Informe morositat primer trimestre 2018 (Pdf. 30 Kb) Dictamen priemer trimestre 2018 (Pdf. 48 Kb) Notificació Conselleria Hisenda primer trimestre 2018 (Pdf. 87 Kb)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI