20/02/2018 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Consultes públiques amb caràcter previ a l'elaboració de projectes de normativa municipal

Article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especials constituïts en el Sòl, Subsòl o Vol de la Vía Pública a favor d´Empreses Titulars de Xarxes o Recursos de Telecomunicacions Fixes. Ordenança per al control de mosquits en la ciutat de València


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI