24/10/2018 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Presupost Municipal 2016

El pressupost municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió d'ingressos i despeses per a l'any, detallada segons les fonts de finançament -els imposts, taxes i diversos ingressos. El pressupost ens concreta l'origen i la destinació dels diners que gestiona l'Ajuntament en representació de la ciutadania.

El Pressupost General de l’Ajuntament de València, que inclou els pressupostos de l’Ajuntament i dels organismes autònoms i empreses municipals, corresponent a 2016 fou aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de 20 de novembre de 2015.

Una vegada publicat en el BOP s’obri un procés d’informació pública i després de l’examen i consideració de les al·legacions que puguen presentar-se, serà aprovat definitivament en una nova sessió plenària.

Liquidació del pressupost de 2016 (Pdf. 3724 Kb)

Aprovació definitiva

Dades bàsiques del Pressupost

Pressupost 2016. Resum Línies principals del Pressupost 2016

Taules i gràfics

Pressupost General per ens Pressupost General Consolidat. Ingressos Pressupost General Consolidat. Gastos Pressupost de l’Ajuntament. Ingressos Pressupost de l'Ajuntament. Impostos municipals Pressupost de l'Ajuntament. Ingressos per transferències Finançament del Pressupost de l’Ajuntament Pressupost de l'Ajuntament. Gastos Pressupost de l'Ajuntament. Gastos per blocs de programes Pressupost de l'Ajuntament. Gastos per grups de programes

Pressupost General de l'Ajuntament de València 2016

Memòria. Informe d'Intervenció i Acords Resum

Modificacions crèdit Ple Modificacions crèdit Junta de Govern Local


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI