Servicios de la web

Hall

INFOCIUTAT

CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL VALENCIANA - CEV


OBJECTIUS de la CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL VALENCIANA:
- Fomentar i defendre el sistema d'iniciativa privada i lliure economia de mercat, considerant a l'empresa privada com nucli bàsic de creació de riquesa i de prestació de servicis a la Societat, i per tant, digna de consideració i respecte que tota conducta ajustada a dret mereix.
- Promoure el desenvolupament industrial i comercial en benefici de l'interés general.
- Fomentar la creació d'organitzacions empresarials propiciant la unitat i solidaritat de les mateixes.
- Representar i defendre els interessos generals i comuns dels seus associats entre persones i entitats públiques i privades, davant de l'Administració i davant de les organitzacions de treballadors del mateix nivell.
- Fomentar el progrés en les tècniques de direcció de les empreses per mitjà de la realització d'estudis i la difusió dels mitjans de formació corresponents.
- Elaborar recomanacions i principis sobre política salarial i col·lectiu contractual.
- Organitzar i mantindre servicis per a recolzar i defendre a les empreses i entitats associades, evitant duplicitats amb els establits per les entitats associades.
- Establir i fomentar contactes i col·laboracions amb les entitats nacionals i estrangeres d'anàloga naturalesa i finalitat, facilitant a les empreses i entitats associades integrades en la Confederació semblants relacions.
- Respectar l'autonomia i independiencia de les associacions i federacions confederades que, seguiran regint-se pels seus Estatuts i Òrgans de Govern.
- Formar part d'aquells organismes públics o privats que tinguen per missió elaborar estudis, propostes, estadístiques, etcètera, en relació amb temes econòmics, fiscals, financers, aranzelaris, que afecten la complexa problemàtica del món empresarial.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI