Servicios de la web

Hall

Borsa de treball

logo Ayuntamiento de Valencia

Auxiliar de Servicis

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 5 d'octubre de 2007, HA ACORDAT:
Vistes les actuacions obrants a l'expedient, de conformitat amb les mateixes s'ACORDA:
CONSTITUIR BORSA DE TREBALL per a futurs nomenaments interins i/o contractacions laborals d'esta Corporació d'AUXILIARS DE SERVICIS, integrada pels aspirants que han superat el primer exercici del procés selectiu convocat per esta Corporació per a cobrir en propietat 73 places d'Auxiliars de Servicis, per ordre de puntuació sumats els exercicis realitzats i amb preferència d'aquells aspirants que hagen superat major nombre d'ells, segons s'indica a continuació:


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI