Servicios de la web

Hall

Borsa de treball

logo Ayuntamiento de Valencia

Professor/a de Banda, especialidad Bombardino

Vistes les actuacions obrants en l'expedient, de conformitat amb les mateixes, S'ACORDA:
CONSTITUIR, d'acord amb la proposta efectuada pel Tribunal que ha jutjat el concurs-oposició convocat per a proveir en propietat 2 places de Professor de Banda, especialitat Bombardí, BORSA DE TREBALL per a futurs nomenaments interins i/o contractacions laborals d'esta Corporació de PROFESSOR DE BANDA, especialitat BOMBARDÍ, integrada pels aspirants que han superat el tercer exercici de la convocatòria, per orde de puntuació una vegada aplicada la suma de les qualificacions obtingudes en la fase d'oposició més la de concurs tal com a continuació s'indica:


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI