Servicios de la web

Hall

Borsa de treball

logo Ayuntamiento de Valencia

Enginyer Tècnic Industrial

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de maig de 2007, va adoptar el següent Acord:
“Vistes les actuacions obrants a l'expedient, de conformitat amb les mateixes s'ACORDA:
CONSTITUIR, d'acord amb la proposta efectuada pel Tribunal que ha jutjat l'oposició convocada per a proveir en propietat 8 places de Enginyer Tècnic Industrial, BORSA DE TREBALL per a futurs nomenaments interins i/o contractacions laborals d'esta Corporació de ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL, integrada pels aspirants que han superat algun exercici de la convocatòria, addicionant la qualificació obtinguda en el segon i segons l'orde total de nota obtinguda, tal com a continuació s'indica.


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI