05/12/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

Borsa de treball

logo Ayuntamiento de Valencia

Tècnic/a Mitjà/ana de Servicis Socials

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 31 de Juliol de 2009, va adopta el següent acord:
Vistes les actuacions obrants a l'expedient, de conformitat amb les mateixes, s'ACORDA:
CONSTITUIR, una vegada finalitzat el procés selectiu convocat per esta Corporació per a cobrir en propietat 17 places de Tècnic/a Mitjà/ana de Servicis Socials, BORSA DE TREBALL per a futurs nomenaments interins i/o contractacions laborals d'esta Corporació de TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE SERVICIS SOCIALS, integrada pels/per les aspirants que han superat el primer exercici de la convocatòria, i per ordre de qualificació total obtinguda en els exercicis realitzats, tal i com a continuació s'indica:


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI