Servicios de la web

Hall

Borsa de treball

logo Ayuntamiento de Valencia

Professor/a Música, especialitat Piano

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de juny del 2009, va adoptar l'acord següent:
Vistes les actuacions obrants en l'expedient, de conformitat amb les mateixes, S'ACORDA:
CONSTITUIR, una vegada finalitzat el procés selectiu convocat per esta Corporació per a cobrir en propietat 3 places de Professor Música Piano, BORSA DE TREBALL per a futurs nomenaments interins i/o contractacions laborals d'esta Corporació de PROFESSOR/A DE MUSICA, especialitat PIANO, integrada pels/s'aspirants que han superat, almenys, un exercici de la convocatòria, i amb preferència d'aquells/es que hagen aprovat nombre més gran d'exercicis, tal com a continuació s'indica:


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI