Servicios de la web

Hall

Borsa de treball

logo Ayuntamiento de Valencia

Enginyer de Telecomunicacions

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 13 d'abril de 2007, va adoptar el següent Acord:
“Vistes les actuacions obrants a l'expedient, de conformitat amb les mateixes s'ACORDA:
CONSTITUIR, d'acord amb la proposta efectuada pel Tribunal que ha jutjat l'oposició convocada per a proveir en propietat 1 plaça d'Enginyer de Telecomunicacions, BORSA DE TREBALL per a futurs nomenaments interins i/o contractacions laborals d'esta Corporació d'ENGINYER DE TELECOMUNICACIONS, integrada pels aspirants que han superat algun exercici de la convocatòria, segons l'ordre de prioritat que s'obtinga per la puntuació obtinguda amb preferència dels qui hagen aprovat major nombre d'exercicis


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI