Servicios de la web

Hall

Borsa de treball

logo Ayuntamiento de Valencia

Auxiliar d'Oficis

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de desembre del 2006, HA ACORDAT:
“Vistes les actuacions obrants en l'expedient, de conformitat amb les mateixes, S'ACORDA:
CONSTITUIR, d'acord amb la proposta efectuada pel Tribunal que hi ha jutjat el concurs-oposició convocat per a proveir en propietat 11 places d'Auxiliar d'Oficis, BORSA DE TREBALL per a futurs nomenaments interins i/o contractacions laborals d'esta Corporació d'AUXILIAR D'OFICIS, integrada pels aspirants que han superat, almenys, un exercici de la convocatòria, segons l'orde de prioritat que s'obtinga per la puntuació aconseguida i amb preferència de què hagen aprovat nombre més gran d'exercicis, tal com a continuació s'indica:


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI