Servicios de la web

Hall

Borsa de treball

logo Ayuntamiento de Valencia

Enginyer Tècnic Agrícola

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 7 d'octubre del 2005, va adoptar l'Acord següent:
“Vistes les actuacions obrants en l'expedient, de conformitat amb les mateixes S'ACORDA:
CONSTITUIR, d'acord amb la proposta efectuada pel Tribunal que hi ha jutjat el concurs-oposició convocat per a proveir en propietat 4 places d'Enginyer Tècnic Agrícola, BORSA DE TREBALL per a futurs nomenaments interins i/o contractacions laborals d'esta Corporació d'ENGINYER TÈCNIC AGRÍCOLA, integrada pels aspirants que han superat, almenys, un exercici de la convocatòria, segons l'orde de prioritat que s'obtinga per la puntuació aconseguida i amb preferència de què hagen aprovat el nombre més gran d'exercicis.


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI