Servicios de la web

Hall

Borsa de treball

logo Ayuntamiento de Valencia

Agent de Desenrollament Local

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 10 de juny del 2005, va adoptar l'Acord següent:
“Vistes les actuacions obrants en l'expedient, de conformitat amb les mateixes S'ACORDA:
CONSTITUIR, d'acord amb la proposta efectuada pel Tribunal que hi ha jutjat l'oposició convocada per a proveir en propietat 3 places d'Agent de Desenvolupament Local, BORSA DE TREBALL per a futurs nomenaments interins i/o contractacions laborals d'esta Corporació d'AGENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL, integrada pels aspirants que han superat, almenys, un exercici de la convocatòria, segons l'orde de prioritat que s'obtinga per la puntuació aconseguida i amb preferència de què hagen aprovat nombre més gran d'exercicis.


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI