12/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

Grups de Treball

Junta Municipal d'Exposició

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Cultura i Educació Dimecres 16/01/2019 a les 18.00 hores a la Seu de la Junta Municipal, carrer Guàrdia Civil, 19.
Ordre del dia:
- Activitats a realitzar per la Junta Municipal.
Grup de Benestar social i Salut Dimecres 16/01/2019 a les 18.00 hores a la Seu de la Junta Municipal, carrer Guàrdia Civil, 19.
Ordre del dia:
- Activitats a realitzar per la Junta Municipal.
Grup d’Urbanisme i Inversions en Barris Dimarts 11/06/2019 a les 18:00 hores en la Seu de la Junta Municipal, carrer Guàrdia Civil, 19.
Ordre del dia:
- Pressupostos Participatius.
Grup d’Activitats Econòmiques Dimecres 27/03/2019 a les 19.00 hores a la Seu de la Junta Municipal, carrer Guàrdia Civil, 19.
Ordre del dia:
- Elecció d'un representant de la Junta per al Consell Municipal de Turisme.

Junta Municipal de Ciutat Vella

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Cultura i Educació Dimecres 15/05/2019 a les 19.30 hores en els locals de la Junta Municipal, carrer Micalet, 1.
Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació del resum de la reunió anterior. 
2.- Informe d'activitats pendents.
3.- Presentació i aprovació.
Grup de Benestar Social Dimarts 26/03/2019 a les 18.00 hores en els locals de la Junta, carrer Micalet, 1.
Ordre del dia:
1. Observacions al resum de la reunió anterior, si n'hi ha.
2. Informe de coordinació.
3. Estat de treball dels grups.
4. Suggeriments i propostes.
5. Tema de debat.
6. Data aproximada de la següent reunió.
Grupo de actividades económicas y habitabilidad sostenible. Dimecres 03/04/2019 a les 19.00 hores en els locals de la Junta Municipal, carrer Micalet,1.
Ordre del dia:
1.- Desenvolupament projecte acordat per a l'exercici 2019.
2.- Precs i qüestions.
Grup d'Urbanisme i Mobilitat Dimecres 03/04/2019, a les 18.00 hores en locals de la Junta, Carrer Micalet,1.
Ordre del dia:
1.-Decidim.
2.-Questions per a plantejar en el Ple de districte.

Junta Municipal de Marítim

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Convivència i Protecció Ciutadana  
Grup de Cultura Dimarts 21/05/2019 a les 17.00 hores, en l'Edifici de la Universitat Popular “palauet d'Aiora”,  situat en  C/ Just i Pastor, 98 (Jardí d'Aiora).
Ordre del dia:
Grup organitzador activitats Bategats de barri –viu el jardí d'Aiora.
1.- Organització de les activitats acordades.
2.- Concretar entitats que estaran el dia 8 de juny en l'activitat “fira d'entitats”.
3.- Concretar tallers, per a dinamitzar la fira d'entitats.
Grup d’Urbanisme i Inversions en Barris Dijous 04/04/2019 a les 19.00 hores, en l'Edifici de la Universitat Popular “Palauet d'Aiora”, situat en C/Just i Pastor, 98 (Jardí d'Aiora).
Ordre del dia:
1.-Informació de les gestions i organització de les següents activitats.
- Memòria riuada 1957 en els poblats marítims. Reptes del canvi climàtic.
- Campanya conscienciació per a persones amb gossos.
- Jornada educativa sobre patrimoni en els barris: Camins al Grau, Algirós i Poblats Marítims. 
- Educació sobre mobilitat.
2.- Altres temes.
Grup de Bienestar Social Dilluns 04/02/2019 a les 19.00 hores, en l'Edifici Regidoria de Joventut, situat al carrer Ramón de Campoamor, 91.
Ordre del dia:
1- Planificar i organitzar les activitats del Grup de Treball.
Grup d'Activitats Econòmiques, Comerç i Turisme Dilluns 06/05/2019 a les 17.30 hores, en l'Aula d'Unitat d'Igualtat del Marítim, a la Biblioteca carrer de la Reina, 85.
Ordre del dia:
- Elecció d'un representant de la Junta per al Consell Municipal de Turisme.

Junta Municipal de Russafa

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Cultura  
Grup de Benestar social  
Grup d’Urbanisme i Inversions en Barris 11/06/2019 a les 19.00 hores, en la Junta Municipal de Russafa, C/ Maties Perelló, 5.
 Ordre del dia:
1.- Resum de les propostes presentades fins el moment.
2.- Novetats DecidimVLC.
3.- Comiat de l’actual coordinadora del Grup de Treball.
Grup d'Activitats econòmiques i Turisme 17/04/2019 a les 19.00 hores, en la Junta Municipal de Russafa, C/ Maties Perelló, 5.
Ordre del dia:
- Posada en funcionament del grup, amb la presentació del vocal coordinador Vicent Josep Puchades Vila, i la discussió sobre els temes de les següents reunions.

Junta Municipal d'Abastos

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Cultura Dimarts 29/05/2019 a les 18.30 hores en la Junta Municipal d'Abastos, carrer Alberic,18.
Discussió i proposta de persones, institucions i comerços per als Premis Institucionals 2019.
Grup de Benestar social Dimarts 26/03/2019 a les 19.30 hores en la Junta Municipal d'Abastos, carrer Alberic,18.
Reunió conjunta dels tres Grups de treball per tal de decidir les persones representants de la Junta d'Abastos en el Consell de Turisme de la ciutat de València.
Grup d’Urbanisme i Inversions en Barris Dijous 11/04/04 a les 19.00 hores en la Junta Municipal d’Abastos, carrer Alberic, 18.
 Ordre del dia: 
1. Decidim VLC. Presentació de propostes que assumirà el Grup de Treball per la pròxima edició.
2. Proposta de llocs on ubicar els graffitis que es van aprobar en la reunió del Grup de Treball i aprovats per Consell de Districte.
Grup d'Activitats Econòmiques i Turisme Dimecres 29/05/2019 a les 18.00 hores en la Junta Municipal d'Abastos, carrer Alberic, 18.
- Reunió de constitució del grup i presentació del seu coordinador, Sr. Josep Vicent Martí Maiques, i elecció del representant en el Consell Municipal de Turisme.

Junta Municipal de Trànsits

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Cultura Dilluns 03/12/2018 a les 19.30 hores en els locals de la Junta, carrer Comte de Lumiares, 5.
Ordre del dia:
Aportar possibles propostes d'activitats a realitzar per la Junta Municipal. (Les propostes que es presenten han d'estar JA elaborades seguint el guió del protocol que s'adjunta).
Grup de Benestar Social (inclou seguretat ciutadana) Dimarts 09/04/2019 a les 19.00 hores en la Junta Municipal de Trànsits, carrer Comte de Lumiares, 5.
Ordre del dia:
1.- Organització i programació de l'Activitat "Cursets de nutrició, activitats físiques i fisioteràpia per a persones majors".
Grup d’Urbanisme i Inversions en Barris (inclou mobilitat) Dijous 09/05/2019 a les 18.00 hores, en els locals de la Junta, carrer Comte de Lumiares, 5.
Ordre del dia : 
1- Pressupostos participatius, presentació de propostes perquè siguen estudiades pel grup.
2.- Escrit de l'AA.VV. Marxalenes.

Junta Municipal de Patraix

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Cultura 18/02/2019 a les 18:00 hores,
en els locals de la Junta, C/ Beat Nicolás Factor 1.
ORDRE DEL DIA:
1.- Situació, valoració i acomiadament de la Comissió de cultura 2015-2019.
2.- Propostes vocals.
3.- Reunió vocals.
Grup de Benestar Social (inclou seguretat ciutadana) Dimarts 04/06/2019 a les 18.00 hores, en els locals de la Junta, C/ Beat Nicolás Factor 1.
Ordre del dia:
1. Organització de la trobada d'associacions.
Grup d’Urbanisme i Inversions en Barris (inclou mobilitat) Dimarts 21/05/2019 a les 18.30 hores en els locals de la Junta, C/ Beat Nicolás Factor, 1.
Ordre del dia:
1- Nomenament d'un/a representant del grup per a participar com a vocal en el CONSELL MUNICIPAL DE TURISME.
2- Precs i preguntes.

Junta Municipal Pobles de l´Oest

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Cultura 19/11/2018 a les 19.00 hores, en el local de l'Alcaldia, Plaça del Doctor Ximeno,1, Benimàmet.
Ordre del dia:
1. Seguiment d'execució de contractes d'esdeveniments culturals promoguts pel grup de treball de cultura de la Junta municipal de Pobles de l'Oest.
2. Explicació del protocol per a la programació d'activitats del grup de treball de cultura any 2019, per a la seua aprovació en el consell de districte de gener.
3. Precs i preguntes
Grup de Benestar Social (inclou seguretat ciutadana) 04/04/2019 a les 18.00 hores en l' Espai Obert, carrer Crisòstom Martínez, nº 2, de Benimàmet.
Ordre del dia:
1.- Donar compte de l'elevació a l'aprovació del consell de districte de Pobles de L'Oest el proper día 04 d'abril les acords adoptats en aquest grup de treball.
2.- Propostes de treball de benestar social.
Grup d’Urbanisme i Inversions en Barris (inclou mobilitat) 17/09/2018 a les 18.30 hores, en el local de l'Alcaldia, Plaça del Doctor Ximeno,1, Benimàmet.
Ordre del dia:
1. Aprovació de l'acta anterior.
2. Suport de propostes per mitjà de votació als pressupostos participatius.
3. Precs i preguntes.
Comissió de treball d'Entitat Local Menor BENIMAMET 25/10/2018 a les 19.00 hores,
en el Espai Obert.
ORDRE DEL DIA:
1. Revisió de l'estat actual de l'Entitat Local Menor.
2. Perspectives d'actuacions futures.
3. Precs i preguntes.

Junta Municipal de Pobles del Nord

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Cultura  
Grup de Benestar Social (inclou seguretat ciutadana)  
Grup d’Urbanisme i Inversions en Barris (inclou mobilitat) 12/12/2018 a les 19.00 hores.
A l' Ayuntament de Benifaraig, carrer Ferrer i Bigne , 47 
ORDRE DEL DIA:
1.- Propostes d'acció del grup en els pròxims pressupostos 2019

Formulari d’Inscripció en els Grups de Treball de les Juntes de Districte (pdf 31 kb)

Les inscripcions en els Grups de Treball faran efecte a partir del mes següent a la seua presentació en les Juntes Municipals de Districte.
(Exemple: en el cas d’inscriure’s el 12 de febrer es podrà acudir al Grup de Treball que es convoque en el mes de març)
Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI