09/12/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478
logo Ayuntamiento de Valencia

Subvencions a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València 2019

Creació de nous comerços i consolidació dels existents

La finalitat d'estes subvencions és el suport a les activitats comercials de la ciutat de València per a afrontar les despeses corrents derivades de la titularitat, exercici i desenvolupament i millora del negoci o activitat comercial. Es pretén amb açò fomentar el xicotet comerç municipal, incentivar el manteniment i la creació d'empreses comercials, així com millorar el mapa comercial a la ciutat de València.

(04/09/2019) Anunci per a esmena de sol·licituds. Llistat de sol·licitants que reuneixen tots els requisits, sol·licitants amb defectes a esmenar i sol·licitants amb defectes no subsanables (pdf 228 kb).

Es requereix a les persones sol·licitants amb defectes subsanables perquè en el termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació en el Tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament procedisquen a esmenar els defectes o falta de documentació assenyalats.

Es posa de manifest als sol·licitants amb defectes no subsanables perquè en el termini de deu dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament, aporten al seu expedient els documents i justificacions que estimen pertinents al seu dret.

(10/04/2019) Enllaç al tràmit en Seu Electrònica. (09/04/2019) ACORD d'aprovació de la convocatòria (pdf 843 kb).

Pot trobar este document en:

  • INFORMACIÓ PÚBLICA \ COMERÇ

Utilitats

Publicació Oficial

  • BOP n.70 del 10 d'abril de 2019.

Terminis

  • Des de: 11 d'abril
  • Fins a: 10 de maig, ambdós inclusivament.

Registres Municipals

Base de dades Nacional de Subvencions
Accés a la Base de Dades Nacionals de Subvencions


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI