Servicios de la web

Hall

Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

Emissió documents d'ingrés

  • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (des de l'1 de setembre fins al 31 d'octubre)

  • Impost de Béns Inmobles (Urbans) (des de l'1 de març fins al 30 d'abril)
  • Taxa d'Entrada/Eixida de Vehicles (des de l'1 de març fins al 30 d'abril)
  • Taxa de Mercats (bimensual)    “L'opció d'EMISSIÓ DE DOCUMENTS D'INGRÉS, es desactivarà 5 dies naturals abans que finalitze el corresponent període voluntari de cobrament. No obstant, podrà obtindre tal document fins a l'últim dia del període voluntari en qualsevol de les Oficines de Gestió Tributària Integral.”


    En cap cas es podran emetre duplicats de rebuts domiciliats.

Informació i consultes en les Oficines de Gestió Tributària Integral.

Consultar Oficines


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI