Servicios de la web

Hall

Emissió documents d'ingrés

  • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (des de l'1 de setembre fins al 31 d'octubre)

  • Impost de Béns Inmobles (Urbans) (des de l'1 de març fins al 10 de juliol)
  • Taxa d'Entrada/Eixida de Vehicles (des de l'1 de març fins al 10 de juliol)
  • Taxa de Mercats (bimensual)    “L'opció d'EMISSIÓ DE DOCUMENTS D'INGRÉS, es desactivarà 5 dies naturals abans que finalitze el corresponent període voluntari de cobrament. No obstant, podrà obtindre tal document fins a l'últim dia del període voluntari de pagament, sol·licitant-ho mitjançant e-mail a l'adreça ayuntamientovalencia_gti@valencia.es o trucant als telèfons 96.208.13. 60 - 96.208.19.89 - 96.208.13.53”


    En cap cas es podran emetre duplicats de rebuts domiciliats.

Informació i consultes en les Oficines de Gestió Tributària Integral.

Consultar Oficines


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI