Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

100 NOVES VIVENDES MUNICIPALS

Projecte 100 noves vivendes municipals

En el solar de Propietat Municipal situat en la c/. Angel Villena escaira c/. Pintor Sabater del districte de Quatre Carreres es construirà un edifici per a habitatge públic de propietat municipal amb un resultat de 100 habitatges per a lloguer social i jove en desenvolupament i execució del Pla Estratègic d'Habitatges que impulsa la Delegació d'Habitatge conjuntament a altres actuacions de rehabilitació, activació dels habitatges actualment buits i cessió de solars per a Cooperatives que promoguen els seus habitatges en règim de concessió administrativa, amb la fi, aquest edifici de nova planta de 100 habitatges d'augmentar amb major urgència la disposició de nous habitatges de lloguer assequible social donada la demanda i necessitat d'això.

El nou edifici a construir l'Avantprojecte del qual ja està realitzat, i del qual es licitarà la redacció del Projecte d'Execució prèvia realització del preceptiu Estudi Geotècnic del terreny, es materialitza en una parcel·la de 1.200 m² amb una petjada de l'edificació de 23,25 m. per 23,25 m. sent la resta espai lliure i 16 altures sobre rasant , resultant una volumetria similar als altres edificis de l'entorn i el seu Pla Parcial actualment reactivant-se i en execució varis d'ells i resultarà amb una edificabilitat total màxima de 8.727 m² de sostre ( sobre rasant ) , més 2 soterranis dedicats a garatges d'automòbils i motos, els mínims obligats per normativa, i aparcaments i custòdia de bicicletes.

Tots els habitatges seran habitatges de promoció pública, renunciant-se a realitzar una part d'elles com a habitatges lliures com es permet pel Pla Parcial i es disposa en una planta intermèdia per a ús comú de tots els veïns d'uns recintes per a reunions, zona d'estar i jocs de taula, berenars i convivència, fins i tot sala comuna de T.V., així com local amb llavadores i assecadores. Disposarà així mateix de sistema de captació d'energia solar per a Aigua Calenta Sanitària i altres condicions i instal·lacions exigibles per a una òptima eficiència i estalvi energètic.

A més es disposen en la planta primera i segona, amb accés independent de l'accés als habitatges, d'uns locals per a oficines municipals o servicis dotacionals ja siguen socials, culturals o d'un altre tipus que millorarà els equipaments disponibles en el barri, amb una superfície de 480 m ² en cadascuna d'aquestes dues plantes.

El cost total de la inversió a repartir en diverses anualitats inclòs l'IVA i l'obligada previsió de revisió de preus serà d'aproximadament 12 milions d'Euros.

|

Projecte 100 noves vivendes municipals (pdf 9760 kb).Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI