Servicios de la web

Hall

Expedients de Contractació

151-POBRA-2015

  • Fecha: 04/09/2015
  • Expediente: 151-POBRA-2015
  • OBRES DE REURBANITZACIÓ EN EL CARRER SANT VICENT DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA.

Havent-se detectat un error en els plecs de clàusules administratives consistent que s'han aplicat les clàusules corresponents als procediments amb presentació de tota la documentación asministrativa, quan haurien de substituir-se per les de l'art. 146.4 del TRLCSP, se'n va a procedir a la seua rectificació, mantenint la resta del plec en la seua integritat.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI