Servicios de la web

Hall

Expedients de Contractació

072-SU-2017

  • Fecha: 12/04/2017
  • Expediente: 072-SU-2017
  • SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA EN BAIXA I ALTA TENSIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA, FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL I UNIVERSITAT POPULAR, CONSIDERANT L'ATENCIÓ I REDUCCIÓ DE LA POBRESA ENERGÈTICA EN EL MUNICIPI DE VALÈNCIA (DIVIDIT EN 3 LOTS)

Havent-se emès Resolució pel Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals en data 17 de novembre de 2017, pel qual s'estima parcialment els recursos interposats per ENDESA ENERGIA, SAU i GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA, en data 1 de desembre de 2017 s'ha adoptat acord de la Junta de Govern Local a fi de donar compliment a la citada Resolució, alçant la suspensió i ordenant la retroacció del procediment al moment anterior a l'aprovació dels plecs. Per tal motiu i des del dia d'avui les persones o empreses licitadores poden retirar del Servici de Contractació, les proposicions que van presentar i que s'han mantingut oportunament custodiades i tancades en haver-se trobat el procediment suspès fins avui. També amb data d'avui s'ha ordenat reprendre les actuacions a fi d'aprovar els nous plecs per a la contractació del subministrament d´energia elèctrica.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI