Junta Central Fallera

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

096-SU-2016

Objecte : Contractació de la prestació del subministrament d'arena amb destí a les Comissions Falleres de la ciutat de València de l'any 2017.
Núm. expedient: 096-SU-2016
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: Fins a un màxim de 44.000,00.-€ Iva Inclòs

Dates

Diari/Butlletí:
Data de publicació:
Fi termini proposicions:

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 02/14/2017
Data publicació perfil del contractant: 02/24/2017
Adjudicatari: Hermanos Andujar y Navarro, S.L.
Import adjudicació: 43.560,00.-€ (Iva Inclòs)

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 02/28/2017
Adjudicatari: Hermanos Andujar y Navarro, S.L.
Import adjudicació: 43.560,00.- € Iva Incluido

Anunci d'formalització:


Per a més informació ha de dirigir-se a:
Junta Central Fallera
Tel: 96 352 17 30
Correu electrònic : jcfallera@valencia.es