Junta Central Fallera

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

104-SER-2016

Objecte : Contracte de serveis denominat: serveis auxiliars de vigilància, venda en tenda, carrega/descàrrega i coordinació per a l'Exposició del Ninot 2017, Exercici 2017
Núm. expedient: 104-SER-2016
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: Fins a un màxim de 50.493,30.-€ Iva Inclòs

Dates

Diari/Butlletí: Perfil de Contractant
Data de publicació:
Fi termini proposicions:

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 01/26/2017
Data fi de termini: 02/08/2017
Oferta més avantatjosa: Regesmit, S.L.U.

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 02/02/2017
Data publicació perfil del contractant: 02/02/2017
Adjudicatari: Regesmit, S.L.U.
Import adjudicació: 48.687,25.-€ (Iva Inclòs)

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 02/03/2017
Adjudicatari: Regesmit, S.L.
Import adjudicació: 48.687,25.- € (Iva Incluido)

Anunci d'formalització:


Per a més informació ha de dirigir-se a:
Junta Central Fallera
Tel: 96 352 17 30
Correu electrònic : jcfallera@valencia.es