Junta Central Fallera

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

012-PRIV-2017

Objecte : Contractació dels espectacles d’art pirotècnic tradicional en la modalitat de “Castell aeri” de les feste falleres 2017 (CASTILLO NIT DE FOC, MASCLETÀ DE COLORS I CREMÀ DE LAS FALLES)
Núm. expedient: 012-PRIV-2017
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: Fins a un màxim de 56.000,00.-€ Iva Inclòs

Dates

Diari/Butlletí:
Data de publicació:
Fi termini proposicions:

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 02/24/2017
Data publicació perfil del contractant: 03/03/2017
Adjudicatari: HERMANOS CABALLER PIROTECNICOS, S.L
Import adjudicació: 56.000,00.-€ (Iva Inclòs)

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 03/02/2017
Adjudicatari: Hermanos Caballer Pirotécnicos, S.L.
Import adjudicació: 56.000,00.- € Iva Incluido

Anunci d'formalització:


Per a més informació ha de dirigir-se a:
Junta Central Fallera
Tel: 96 352 17 30
Correu electrònic : jcfallera@valencia.es