Junta Central Fallera

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

059-SER-2017

Objecte : Contractació de la prestació del servei de monitors, venda en tenda, carrega/descàrrega i coordinació per a l'exposició del Ninot 2018
Núm. expedient: 059-SER-2017
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: 46.446,28.-€, més 9.753,72.-€, al 21% d'IVA, la qual cosa fa un total de 56.200,00.-€

Dates

Diari/Butlletí:
Data de publicació:
Fi termini proposicions:

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 01/18/2018
Data fi de termini: 02/02/2018
Oferta més avantatjosa: ENMOVYMENT, COOP. V

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 01/29/2018
Data publicació perfil del contractant: 01/30/2018
Adjudicatari: ENMOVYMENT COOP. V.
Import adjudicació: 45.567,46.-€, més 9.569,16.-€, al 21% d'IVA, la qual cosa fa un total de 55.136,62.-€

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 01/31/2018
Adjudicatari: ENMOVYMENT, COOP. V.
Import adjudicació: Por un importe máximo de adjudicación de 55.136,62.-€, IVA incluido

Anunci d'formalització:


Per a més informació ha de dirigir-se a:
Junta Central Fallera
Tel: 96 352 17 30
Correu electrònic : jcfallera@valencia.es