OAM Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Logo Organisme autònom Fundació de Parcs i Jardins singulars
Organismo Autónomo Municipal Parques y Jardines Singulares y Escuela Municipal de Jardinería y Paisaje
C/ Antonio Suarez, 7
46021 Valencia
Tel: 96 325 78 81
Correo electrónico: fpmpjs@valencia.es

Expedient de Contractació

70010003-SER-2017

Objecte : SERVICI D'INFERMERIA PER A LES INSTAL·LACIONS DEL GULLIVER
Núm. expedient: 70010003-SER-2017
Procediment: Obert
Pressupost base de licitació: 168.000 €, més 0 € en concepte del 0 % d'IVA, la qual cosa suposa un total de 168.000,00 €.

Dates

Enviament al butlletí: 07/24/2017
Diari/Butlletí: B.O.P.
Data de publicació: 08/08/2017
Fi termini proposicions: 08/23/2017 12:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2: 09/07/2017 08:30 AM
  Apertura pública sobre nº 3:

Anunci de convocatòria

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 09/14/2017
Data fi de termini: 09/28/2017
Oferta més avantatjosa: Ambulancias Civera S.L.

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 10/05/2017
Data publicació perfil del contractant: 10/10/2017
Adjudicatari: Ambulancias Civera S.L
Import adjudicació: total de 147.000,00 €, més 0 € en concepte d'IVA al tipus del 0%

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 10/11/2017
Adjudicatari: Ambulancias Civera S.L.
Import adjudicació: de 147.000,00 €, más 0 € en concepto de IVA al tipo del 0%, para los 28 meses de duración del contrato

Plecs

Per a més informació ha de dirigir-se a:
Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge
C/ Antonio Suarez, 7
46021 Valencia
Tel: 96 325 78 81
Correu electrònic : fpmpjs@valencia.es