OAM Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Logo Organisme autònom Fundació de Parcs i Jardins singulars
Organismo Autónomo Municipal Parques y Jardines Singulares y Escuela Municipal de Jardinería y Paisaje
C/ Antonio Suarez, 7
46021 Valencia
Tel: 96 325 78 81
Correo electrónico: fpmpjs@valencia.es

Expedient de Contractació

018-O-2015

Objecte : OBRAS DE “VALLADO PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE MORVEDRE ENTRE LAS CALLES DE RUAYA, BILBAO, FILÓLOGO SANELO Y SAGUNTO”
Núm. expedient: 018-O-2015
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: 81.021,29 euros IVA incluido (66.959,74 €, más 14.061,55 € de IVA)

Dates

Diari/Butlletí: Perfil de Contractant
Data de publicació: 04/10/2015
Fi termini proposicions: 04/20/2015 12:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 04/28/2015
Data fi de termini: 04/28/2015
Oferta més avantatjosa: PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. NIF.: A46015129

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 04/30/2015
Data publicació perfil del contractant: 04/30/2015
Adjudicatari: PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. NIF.: A46015129
Import adjudicació: 75034,52 euros IVA incluido (62012 €, más 13022,52 € del 21% de IVA)

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 04/30/2015
Adjudicatari: PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. NIF.: A46015129
Import adjudicació: 75034,52 euros IVA incluido (62012 €, más 13022,52 € del 21% de IVA)

Plecs

Per a més informació ha de dirigir-se a:
Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge
C/ Antonio Suarez, 7
46021 Valencia
Tel: 96 325 78 81
Correu electrònic : fpmpjs@valencia.es