OAM Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Logo Organisme autònom Fundació de Parcs i Jardins singulars
Organismo Autónomo Municipal Parques y Jardines Singulares y Escuela Municipal de Jardinería y Paisaje
C/ Antonio Suarez, 7
46021 Valencia
Tel: 96 325 78 81
Correo electrónico: fpmpjs@valencia.es

Expedient de Contractació

003-O-2017

Objecte : Reforma de vestuaris de jardineria y magatzem Jardí de Ayora
Núm. expedient: 003-O-2017
Procediment: Obert
Pressupost base de licitació: 95.319,76 €, IVA inclòs (78.776,66 €, més 16.543,10 € d'IVA)

Dates

Enviament al butlletí: 06/09/2017
Diari/Butlletí:
Data de publicació: 06/26/2017
Fi termini proposicions: 07/24/2017 12:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2: 09/04/2017 09:00 AM
  Apertura pública sobre nº 3: 09/07/2017 08:30 AM

Anunci de convocatòria

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 10/02/2017
Data fi de termini: 10/18/2017
Oferta més avantatjosa: Vainsa Infraestructuras S.L.

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 10/26/2017
Data publicació perfil del contractant: 10/27/2017
Adjudicatari: Vainsa Infraestructuras S.L.
Import adjudicació: 58.011,13 €, más 12182,34 € en concepto de IVA al tipo del 21%, lo que hace un total de 70.193,47 euros

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 11/13/2017
Adjudicatari: Vainsa Infraestructuras S.L.
Import adjudicació: 58.011,13 €, más 12182,34 € en concepto de IVA al tipo del 21%, lo que hace un total de 70.193,47 euros

Plecs


Per a més informació ha de dirigir-se a:
Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge
C/ Antonio Suarez, 7
46021 Valencia
Tel: 96 325 78 81
Correu electrònic : fpmpjs@valencia.es