OAM Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Logo Organisme autònom Fundació de Parcs i Jardins singulars
Organismo Autónomo Municipal Parques y Jardines Singulares y Escuela Municipal de Jardinería y Paisaje
C/ Antonio Suarez, 7
46021 Valencia
Tel: 96 325 78 81
Correo electrónico: fpmpjs@valencia.es

Expedient de Contractació

028-SU-2016

Objecte : SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE JOCS INFANTILS PER A LA RESTAURACIÓ I MILLORA D'ÀREA DE JOCS DEL PARC DE BENICALAP
Núm. expedient: 028-SU-2016
Procediment: Negociat sense publicitat
Pressupost base de licitació: 28.925,62 €.- (més 6.074,38 € d’IVA el que fa un total de 35.000,00 €.-)

Dates

Diari/Butlletí: Perfil de Contractant
Data de publicació:
Fi termini proposicions: 10/17/2016 02:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 10/28/2016
Data fi de termini: 11/10/2016
Oferta més avantatjosa: HPC IBERICA S.A. NIF. A58620808

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 11/16/2016
Data publicació perfil del contractant: 11/24/2016
Adjudicatari: HPC IBERICA S.A. NIF. A58620808
Import adjudicació: 29.149,81 euros IVA inclòs (24.090,75 €, mes 5.059,08 € del 21% de IVA)

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 11/16/2016
Adjudicatari: HPC IBERICA S.A. NIF. A58620808
Import adjudicació: 29.149,81 euros IVA incluido (24.090,75 €, mas 5.059,08 € del 21% de IVA)

Plecs

Per a més informació ha de dirigir-se a:
Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge
C/ Antonio Suarez, 7
46021 Valencia
Tel: 96 325 78 81
Correu electrònic : fpmpjs@valencia.es