OAM Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Logo Organisme autònom Fundació de Parcs i Jardins singulars
Organismo Autónomo Municipal Parques y Jardines Singulares y Escuela Municipal de Jardinería y Paisaje
C/ Antonio Suarez, 7
46021 Valencia
Tel: 96 325 78 81
Correo electrónico: fpmpjs@valencia.es

Expedient de Contractació

001-O-2017

Objecte : RESTAURACIÓ DE LES PÈRGOLES DEL JARDÍ DEL TÚRIA SITUADES ENTRE ELS PONTS D'ARAGÓ I DE L'ANGEL CUSTODI (FASES 1 I 2)
Núm. expedient: 001-O-2017
Procediment: Obert
Pressupost base de licitació: 311.525,49 €, IVA inclòs (257.459,08 €, més 54.066,41 € d'IVA).

Dates

Enviament al butlletí: 06/09/2017
Diari/Butlletí: B.O.P.
Data de publicació: 06/26/2017
Fi termini proposicions: 07/24/2017 12:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2: 09/04/2017 09:00 AM
  Apertura pública sobre nº 3: 09/07/2017 08:30 AM

Anunci de convocatòria

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 10/02/2017
Data fi de termini: 10/18/2017
Oferta més avantatjosa: Levantina Ingenieria y Construcción S.L.

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 10/18/2017
Data publicació perfil del contractant: 10/24/2017
Adjudicatari: Levantina Ingenieria y Construcción S.L.
Import adjudicació: 167.992,05 €, más 35.278,33 € en concepto de IVA al tipo del 21%, lo que hace un total de 203.270,38 euros

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 10/26/2017
Adjudicatari: Levantina Ingenieria y Construcción S.L.
Import adjudicació: 167.992,05 €, más 35.278,33 € en concepto de IVA al tipo del 21%, lo que hace un total de 203.270,38 euros

Plecs


Per a més informació ha de dirigir-se a:
Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge
C/ Antonio Suarez, 7
46021 Valencia
Tel: 96 325 78 81
Correu electrònic : fpmpjs@valencia.es