OAM Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Logo Organisme autònom Fundació de Parcs i Jardins singulars
Organismo Autónomo Municipal Parques y Jardines Singulares y Escuela Municipal de Jardinería y Paisaje
C/ Antonio Suarez, 7
46021 Valencia
Tel: 96 325 78 81
Correo electrónico: fpmpjs@valencia.es

Expedient de Contractació

004-O-2015

Objecte : Obra Recuperación ambiental del entorno del Azud del Oro y terminación del carril bici del margen izquierdo del Jardín del Turia
Núm. expedient: 004-O-2015
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: 94.264,75 €, IVA incluido (77.904,75 €, más 16.360,00 € de IVA)

Dates

Diari/Butlletí: Perfil de Contractant
Data de publicació:
Fi termini proposicions: 03/16/2015 12:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 04/17/2015
Data fi de termini: 04/27/2015
Oferta més avantatjosa: Urbe y Paisaje S.L. NIF.:B98405806

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 04/30/2015
Data publicació perfil del contractant: 04/30/2015
Adjudicatari: Urbe y Paisaje S.L. NIF.:B98405806
Import adjudicació: 87.038,85 euros IVA incluido (71.932,93 €, más15.105,92 € del 21% de IVA)

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 04/30/2015
Adjudicatari: Urbe y Paisaje S.L. NIF.:B98405806
Import adjudicació: 87.038,85 euros IVA incluido (71.932,93 €, más15.105,92 € del 21% de IVA)

Plecs

Per a més informació ha de dirigir-se a:
Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge
C/ Antonio Suarez, 7
46021 Valencia
Tel: 96 325 78 81
Correu electrònic : fpmpjs@valencia.es