Palau de Congressos

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

20180618-O-2018

Objecte : BASES DE CONTRACTACIÓ PER A LA REFORMA DE DEPENDÈNCIES AL PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA
Núm. expedient: 20180618-O-2018
Procediment: Obert
Pressupost base de licitació: 201000 + IVA

Dates

Diari/Butlletí: Perfil de Contractant
Data de publicació: 06/18/2018
Fi termini proposicions: 07/09/2018 02:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Plecs

Per a més informació ha de dirigir-se a:

PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA
Avda. Cortes Valencianas, 60
46015 VALÈNCIA
Tfno: 963179400
Fax: 963179401
Correu electrònic: comunicacion@palcongres-vlc.com