Palau de Congressos

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

008-SU-2018

Objecte : SELECCIÓ D'UN PROVEÏDOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE PLANTES I FLORES DEL PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA
Núm. expedient: 008-SU-2018
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: 15.000 € + IVA

Dates

Diari/Butlletí: Perfil de Contractant
Data de publicació: 04/16/2018
Fi termini proposicions: 05/02/2018 02:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 05/22/2018
Data publicació perfil del contractant: 05/31/2018
Adjudicatari: ATELIERE DE LA FLOR
Import adjudicació: 15.000 € més IVA

Plecs

Per a més informació ha de dirigir-se a:

PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA
Avda. Cortes Valencianas, 60
46015 VALÈNCIA
Tfno: 963179400
Fax: 963179401
Correu electrònic: comunicacion@palcongres-vlc.com