Planificació i control - València

Contractes menors

Any 2020

El sistema d'obtenció de les dades dels contractes menors adjudicats en l'Ajuntament de València ha canviat, millorant i ampliant la informació que facilitem per a ser més transparents.S'ha posat en marxa un nou procediment i una aplicació informàtica, seguint les circulars 1/2018 i 3/2018 de la Vicecretaria General, aprovades en Junta de Govern el 2 de març i 22 de  juny de 2018, respectivament.

Acumulat 2020

Acumulat 2020 (pdf 1352 Kb)

Acumulat 2020 (csv 499 Kb)

Quart trimestre 2020

Contractes menors quart trimestre 2020 (pdf 605 Kb)Contractes menors quart trimestre 2020 (csv 210 Kb)

Tercer Trimestre 2020

Contractes menors tercer trimestre 2020 (pdf 391 Kb)

Contractes menors tercer trimestre 2020 (csv 114 Kb)

Segon trimestre 2020

segon trimestre 2020 (pdf 268 Kb)

segon trimestre 2020 (csv 66 Kb)

Primer trimestre 2020

primer trimestre 2020 (pdf 382 Kb) primer trimestre 2020 (csv 110 Kb)

Informació addicional

Contractes menors

Anys anteriors

20202019 2018 2017 2016 2015