Canals d'atenció ciutadana | Ajuntament de València - València

 

 

L'activitat a la ciutat es redueix, no obstant això l'Ajuntament de Valènciagaranteix serveis essencials, per a això s'han adoptat mesures des dels Serveis Municipals que pot consultar en aquesta secció de la web.
Informació actualitzada constantment

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Informació addicional

Oficina de matrimonis

Actuacions del Servici

03/05/2021 Segons acord de la Junta de Govern Local de data 30/04/2021, s'estableix:

"Ampliar a 10 el número de persones que podran assistir com a convidats a les cerimònies civils de matrimonis a l'Ajuntament de València, a més dels contraents, testimonis, l'autoritat i el personal tècnic administratiu estrictament necessari. La resta d'acompanyants hauran d'esperar fora de l'edifici durant la celebració de la cerimònia."

 

Tràmit municipal de Bodes. Celebració de bodes civils en l'Ajuntament de València.