Canals d'atenció ciutadana | Ajuntament de València - València

 

 

L'activitat a la ciutat es redueix, no obstant això l'Ajuntament de Valènciagaranteix serveis essencials, per a això s'han adoptat mesures des dels Serveis Municipals que pot consultar en aquesta secció de la web.
Informació actualitzada constantment

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Informació addicional

Espai Públic

 

Atenció ciutadana

Telèfons:

  • Secció Terrasses: 96.208.3176 - 96.208.3174 - 96.208.3180 - 96.208.3175 - 96.208.3177 - 96.208.3179 - 96.208.1793 // Ampliació terrasses Covid-19: 96.208.2151 - 96.208.5260
  • Secció Esdeveniments: 96.208.3064 - 96.208.3061 96.208.2324 - 96.208.3448 - 96.208.2274 - 96.208.3444 - 96.208.1793

Fax: 96.352.58.12

Actuacions del Servici

TERRASSES D'HOSTALERIA

El procediment (sol·licitud, annex) del Servici d'Ocupació del Domini Públic Municipal  Autorització per a l'ocupació del domini públic municipal per mitjà de la col·locació de terrassa ha sigut modificat per acord de Junta de Govern Local de data 22/05/2020, respecte a l'ampliació amb caràcter temporal del 50% de les terrasses d'hostaleria i restauració en tant es mantinguen les mesures de limitació establides pel Ministeri de Sanitat per la COVID-19. Per a aquest tràmit l'interessat haurà de omplir les dades i marcar en l'imprés només la casella 8 del mateix: SUPÒSIT EXCEPCIONAL D'AMPLIACIÓ TEMPORAL DE TERRASSA PER COVID-19.

Enllaç al tràmit en Seu electrònica:

Autorització per a l'ocupació del domini públic municipal mitjançant la instal·lació de terrassa

El tràmit es gestiona a les Juntes Municipals de Districte.

(22/05/2020) Acord de la Junta de Govern Local pel qual es modifica l'autorització d'instal·lacions de terrasses d'hostaleria, provisionalment (77 Kb)