Campañas Municipales | Ayuntamiento de Valencia - València

SocialnetworkShareCampanya no està disponible temporalment.

Divendres

24

Setembre

Cerca avançada

Tornar

Creació d'identitat visual per a l'estratègia urbana València 2030 (contracte menor)

Servici d'Innovació. Contractació Creació Visual per a Estratègia Urbana València 2030 (contracte menor).

L'Ajuntament de València, a través de la seua Coordinació General d'Estratègia Urbana i Agenda Sostenible, necessita adquirir la creació i el disseny d'una identitat visual pròpia, associada al procés estratègic de València per al seu ús en la comunicació social durant el procés de consens sobre el marc estratègic de la ciutat, així com en la posterior creació de l'Estratègia Urbana València 2030.
Serà objecte del contracte cobrir aquesta necessitat pública, atesos els requeriments i especificacions tècniques dels serveis que es detallen en el plec de prescripcions tècniques.

Documentació Addicional:

(16/06/2021) Acta del Comité de Valoració (pdf 125 kb).

Acta amb el contingut de la sessió realitzada i signada adequadament pels quals van correspondre en el seu cas en representació dels participants. La versió íntegra amb totes les dades personals sense minimitzar consta en l'oportú expedient.

(10/06/2021) Acceptació dels membres del Comité de Valoració (pdf 140 kb).

(10/06/2021) Decret de nomenament del Comité de Valoració (pdf 59 kb).Plec de prescripcions tècniques “Crida a Projecte” (pdf 110 kb).Marc Estratègic València 2030. Versió actual disponible i objecte de procés obert d'enriquiment (pdf 110 kb).Presentació en PPT resum del Marc Estratègic València 2030 (pptx 280 kb).Gravació de l'explicació de l'Estratègia València 2030 amb la seua singularitat d'innovació vinculada a Missions València 2030 (Vídeo des del tram d'1.00:00 hora a 1.30:00 hores). Manual identitat Missions i web missionvalencia.eu (pdf 2350 kb).Manual d'identitat imatge de l'Ajuntament: http://www.valencia.es/val/descarregues

Dades de la campanya:

Termini des de: 18 de maig

Termini fins a: les 15:00h del 2 de juny de 2021.

Lloc de presentació: auxinnovacion@valencia.es

Pot trobar este document en: