Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

Ribó: “Reforcem la protecció de l’horta i la marjal amb l’adhesió de València a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori”

L'Ajuntament delega en este organisme la competència en matèria de protecció de la legalitat urbanística, sanció i restauració d'infraccions sobre sòl no urbanitzable comú o protegit

• La proposta es tractarà en el pròxim Ple Municipal

16/06/2021

La ciutat de València s'adherix a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori, AVPT. Així ho ha anunciat este matí, en acabar un acte de l’agenda institucional, l'alcalde, Joan Ribó, que plantejarà la proposta a la Corporació en el pròxim Ple Municipal. Ribó ha destacat que l’objectiu és enfortir la defensa del sòl no urbanitzable comú o protegit, que en València correspon a l’Horta i al Parc Natural de l’Albufera, contra determinades actuacions que poden suposar un greu perjuí”.

 

L'adhesió de la ciutat a l'AVPT suposa que l'Ajuntament delegarà en este organisme la competència exclusiva en matèria de protecció de la legalitat urbanística, sanció i restauració de la legalitat urbanística en el municipi, respecte a les infraccions urbanístiques greus o molt greus en sòl no urbanitzable, comú o protegit, que corresponguen a edificacions que es comencen a construir a partir de la data en què es publique l'acord d'adhesió en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, DOGV.

Segons ha explicat l’alcalde, l'Ajuntament, com a membre de l'agència, pot participar en les decisions de l'organisme, atés que optarà a tindre representació en el Consell de Direcció de l'AVPT. Tal com estableix la proposta que es presentarà per al seu debat plenari, es delegarà també en l'agència la competència exclusiva per a iniciar, tramitar i resoldre els procediments de restauració de la legalitat urbanística i sancionador en els casos en què es produïsquen infraccions greus o molt greus comeses en sòl no urbanitzable abans de la data de publicació de l'acord d'adhesió.

Es defineix com a Sòl No Urbanitzable aquell que es preserva de transformacions. En el terme municipal de València, el Sòl No Urbanitzable coincideix fonamentalment amb terrenys d'horta i marjal del Parc Natural de l’Albufera posats en valor a nivell de producció agrícola, ambiental i social, i protegits per diverses legislacions.

Per això, es considera “imprescindible” una implantació ordenada i ajustada a la llei per a mantindre els valors d'este sòl, i assegurar el manteniment dels servicis ambientals i territorials bàsics que proporciona. Així queda reflectit en la proposta d'acord que es presentarà al Ple, on s'alerta que, en cas de no establir un ordre ajustat a la normativa, “es multipliquen els efectes difusos derivats d'una ocupació poc racional i no planificada del territori, i que hipotequen la projecció d'infraestructures necessàries, agreugen els riscos naturals, i afecten directament la lluita contra el canvi climàtic”.

La Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, consolida la naturalesa jurídica de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori, la creació del qual estava prevista en una normativa anterior. Així, l'AVPT passa a ser un organisme autònom, i s'estableix un nou esquema d'adhesió dels municipis, que ha de vindre ratificat pel Ple Municipal.

Recursos multimèdia

Joan Ribó