Canals d'atenció ciutadana | Ajuntament de València - València

En direcció a una nova normalitat

Prudència i responsabilitat en la Desescalada

Fase 3

Què es pot fer en la Fase 3? Fullet informatiu Què es pot fer en la fase 3

(21/05/2020) L'ús de mascareta serà obligatori sempre en els transports públics. Tmbé per a les persones de sis anys en avant, en la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no siga possible mantindre una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres (condicions i excepcions en Ordre SND/422/2020, de 19 de maig de 2020).


1.- Circulació de persones i vehicles: (mobilitat).

2.- Contacte social.

3.- Comerç.

4.- Hostaleria, bars, restaurants per a consum en el local i terrasses.

5.- Equipaments culturals, biblioteques, museus, sales d'exposicions.

6. Cines, teatres, auditoris, actes i espectàculs culturals.

7.- Turisme i hotels.

8.- Activitats de temps lliure i parcs infantils i recreatius

- Obertura de parcs i jocs infantils.
- Activitats a l'aire lliure: 75% de la capacitat màxima habitual. Màxim 250 participants.
- En espais tancats: un 75% de la capacitat habitual; amb un màxim de 100 participants.

9.- Esport

- Esportistes de lligues no professionals federades: entrenaments en grups de fins a 20 persones.
- Competicions esportives, piscines i poliesportius: fins al 30% del seu aforament.

10.- Des del 25/05/2020 es permeten les obres en edificis i vivendes habitats.


(DOGV 13/06/2020) Decret 8/2020, de 13 de juny, del president de la Generalitat, de regulació i flexibilització de determinades res-triccions, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, establides durant la declaració de l'estat d'alarma, en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. (BOE 13/06/2020) Ordre SND/520/2020, de 12 de juny, del Ministeri de Sanitat per la qual es modifiquen diverses ordres per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establides després de la declaració de l'estat d'alarma i s'estableixen les unitats territorials que progressen a la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. (BOE 06/06/2020) Reial decret 555/2020, de 5 de juny, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. de juny (6a pròrroga Estat d'Alarma).

1.- Pla per a la transició cap a una nova normalitat. 2.- Esquema de les fases.