Plans - València

PLANS

I PLA DE SERVICIS SOCIALS PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL 2006-2010.

La societat valenciana ha canviat radicalment en els últims anys a causa de l'aparició de nous factors demogràfics, socioeconòmics i culturals que estan tenint una gran importància en la configuració de la nostra ciutat. Aquests factors de canvi suposen, sobretot, uns reptes de futur que necessàriament tindran repercussions en l'estructura i orientació de els serveis socials. El Pla de Serveis Socials per a la Inclusió Social 2006-2010 és una iniciativa de la Delegació de Benestar Social i Integració, que sorgeix de l'estudi de la relació entre les necessitats i els recursos socials de la nostra ciutat. Els resultats d'aquesta reflexió han aconsellat el reforç i la reorientació de els sistemes generals de protecció social i, particularment, del sistema de serveis socials perquè, sense abandonar la seua vocació universalista, es pose l'accent principalment en l'atenció a les necessitats de les persones en situació o risc d'exclusió.

El Pla pretén assegurar la continuïtat de les actuacions que en l'actualitat s'estan desenvolupant però, a més, comptar amb un nou instrument que permeta anticipar-nos a els canvis que està vivint la nostra ciutat, prioritzant noves actuacions o reforçant algunes de les existents, en matèria de prevenció i lluita contra l'exclusió social. El Pla s'estructura de la següent manera: comença amb una presentació seguida d'una fonamentació i d'un disseny metodològic, més tard aborda els principis, els valors i el marc jurídic al costat de les competències dels serveis socials. Seguidament exposa el diagnòstic, la línia estratègica prioritària, els objectius, les mesures i els pressupostos. Per a finalitzar s'inclou un model de seguiment i avaluació.

El pla aborda de manera prioritària el desenvolupament de programes i actuacions d'inclusió, o de prevenció i intervenció contra les situacions de pobresa i exclusió social, des d'un plantejament integral i transversal amb les diferents àrees de benestar (salut, educació, ocupació, habitatge, rendes i pensions). Aquest serà per tant el principal eix d'actuació de la Delegació de Benestar Social i Integració en els pròxims anys, i entorn de ell s'elabora la proposta del Pla Municipal de Serveis Socials per a la Inclusió Social 2006-2010. Finalment, els objectius concrets del Pla s'estructuren mitjançant els següents eixos: Fomentar l'ocupació i l'accés a els recursos per a les persones en situació o risc d'exclusió; Previndre els riscos d'Exclusió; Actuar en favor dels grups específics de persones més vulnerables; Mobilitzar a tots els agents.

Informació addicional

I PLA DE SERVICIS SOCIALS PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL 2006-2010.


I PLA DE SERVICIS SOCIALS PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL 2006-2010 (Pdf 1306 Kb).

Inclusió