Qualitat, ètica i bones pràctiques - València

QUALITAT, ÈTICA I BONES PRÀCTIQUES

Política de qualitat

CARTES DE SERVICI

Cartes de Servici Seguiment Cartes de Servici

COMITÉ D'ÈTICA I BONES PRÀCTIQUES

Comité d'Ètica i Bones Pràctiques.

Seguiment Cartes de Servici

 

Carta de Servicis EDI (Espai Dones i Igualtat) 2010-2016 Carta de Servicis Punt de Trobada Familiar 2010-2020 Carta de Servicis EIF (Equip d'Intervenció Familiar) 2010-2020 Carta de Servicis Centre de Dia de Joves Malva-rosa 2010-2020 Carta de Servicis Programa de Mesures Judicials 2010-2020 Carta de Servicis OMAD (Oficina municipal d'Atenció a Persones amb Diversitat Funcional) 2010-2020 Carta de Servicis COM (Centres Ocupacionals Municipals) 2015-2020 Carta de Servicis Centre de Dia per a persones amb diversitat funcional Font Sant Lluis 2010-2020 Carta de Servicis Centre de Dia per a persones amb diversitat funcional la Nostra Casa 2010-2020 Carta de Servicis CMSS (Centres Municipals de Servicis Socials) 2010-2020 Carta de Servicis CAI-AMICS (Centre de Suport a la Inmigració - AMICS) 2010-2015 Carta de Servicis SPAI (Servici de Primera Acollida a la Inmigració) 2010-2016 Carta de Servicis INFOVIVIENDA SOLIDARIA 2010-2020 Carta de Servicis CAST (Centre d'Atenció a Persones sense Sostre) 2010-2020

Grau de Satisfacció

Informe Grau de satisfacció Carta Servici 2021 (pdf 771 kb).

Informe Grau de satisfacció Carta Servici 2020 (pdf 371 kb)

Informe Grau de satisfacció Carta Servici 2019 (pdf 1145 kb). Informe Grau de satisfacció Carta Servici 2018 (pdf 1266 kb). Informe Grau de satisfacció Carta Servici 2017 Informe Grau de satisfacció Carta Servici 2016 Informe Grau de satisfacció Carta Servici 2015 Informe Grau de satisfacció Cartes Servici 2014 Informe Grau de satisfacció Cartes Servici i Qualitat 2013 Informe Grau de satisfacció Cartes Servici 2012 Informe Grau de satisfacció Cartes Servici 2011 Informe Grau de satisfacció Cartes Servici 2010