Anuario Estadistica - València

Volver

Àrees vulnerables a la ciutat de València 2016

La present publicació concreta en un Índex Sintètic un ampli conjunt de variables per a cada una de les Seccions Censals del municipi de València, amb l'objectiu de poder detectar aquelles potser podran requerir atenció des de l'administració i un anàlisi més en profunditat. S'analitza la distribució territorial detallada de tres grans Índexs: Equipament, Demografia i Socioeconomia. Des d'estes tres perspectives ens apropem a l'anàlisi de la “Vulnerabilitat”, entenent esta com aquella situació sobre el territori que requereisca d'atenció especial.

Última modificació

26-02-2018

Metodologia
Descàrregues
Publicacions d'esta col·lecciò;

2019

2016